Rådgivning Mentorskap

Rådgivning och Konsultation

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé.

I vissa fall kan det finnas behov av att ta hjälp utifrån, någon som är en del i processen hela eller delar av perioden, på företaget eller på distans, anpassat efter din verksamhet.

Att köpa in en tjänst på konsultbasis kan vara fördelaktigt för just ditt företag, och den bästa lösningen för ett specifikt uppdrag och tillfälle.

 

Kontakta oss för Rådgivning/Mentorskap inom :

  • Ledarskap och vikten av en tydlig vision
  • Målsättning och strategier
  • Personalutbildning, för en välmående organisation
  • Gruppanalyser, för att skapa det bästa arbetslaget
  • Välmående och Time Management i vardagen
  • Personlig utveckling och stresshantering
  • Retorik och Powerpoint teknik vid föredrag


skarelid.international@gmail.com